Vi bryter normer i en
traditionstyngd bransch.

På Wes har vi rekryterat mer än 500 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, 80% av dessa är kvinnor. Bättre balans mellan kvinnliga och manliga ledare betyder bättre lönsamhet. Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Trots det är 80% av kandidaterna som presenteras av chefsrekryteringsföretag i Sverige idag fortfarande män.

Wes rekryterar de absolut bästa kandidaterna till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. Vi är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess. Det har gjort oss till Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag.

Bredare perspektiv

Wes går mot strömmen i chefsrekryteringsbranschen och ser till hela kompetensutbudet i marknaden genom att alltid identifiera och inkludera de bästa kvinnliga ledarna i varje rekryteringsprocess.

Vi gör märkbar skillnad

Wes har hjälpt närmare 40 företag och organisationer att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot någonsin. Vi har även bidragit till att över 70 företag och organisationer förbättrat mångfalden i sina ledningar och styrelser. Därtill har vi fler än 12 000 kvinnliga ledare i vårt kandidatnätverk.

Ett nytt sätt att arbeta

När man ska hitta dagens och morgondagens ledare kan man inte använda gårdagens sätt att arbeta. Därför erbjuder vi en innovativ rekryteringsmetod där vi går bortom de traditionella nätverken i searchprocessen och i kartläggningen av tänkbara kandidater. Det skapar bättre förutsättningar att hitta rätt person i varje enskilt uppdrag.

Vår vision

Wes vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt näringsliv.

Vi är Wes

Liv Gorosch

Partner & CEO

Liv har över 15 års erfarenhet från chefsrekryteringsbranschen och har tidigare arbetat på Bohmans Executive, Hudson Global Resources samt varit Regional Manager på Academic Search International. Tidigare kommer Liv från finansbranschen och har bl.a. arbetat som Marknadschef inom GE Capital på nordisk nivå. Liv har en beteendevetenskaplig utbildning kompletterad med Berghs SOC och är certifierad i OPQ & MQ via SHL samt i Decision Dynamics.

Email: liv@womenexecutivesearch.se

Nusin Cilgin

Partner, Senior Consultant – Head of Search

Nusin har arbetat med rekrytering och executive search i över åtta år och är specialiserad på att identifiera och rekrytera nyckelpersoner till ledande befattningar. Hon arbetade tidigare som Rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, med fokus på Marknad- och kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat på Prime PR. Nusin har en utbildning i företagsekonomi samt i medie- och kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet samt är certifierad inom OPQ & MQ via SHL.

Email: nusin@womenexecutivesearch.se

Matti Raasakka

Senior Consultant

Matti är en erfaren rekryteringskonsult som har mer än 10 års erfarenhet från att implementera komplexa förändringar i Sverige och internationellt, både som linjechef och som managementkonsult. Han har varit strategichef på Aker Solutions och Operations Manager på Oriflame Cosmetics. Hans branscherfarenhet från konsultbranschen finns inom bl.a. detaljhandeln, försvar, energi, media, telekom, kemi, medicin och bilindustrin. Matti är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Helsingfors och även diplomerad coach.

Email: matti@womenexecutivesearch.se

Anna Stenberg

Grundare

Anna kommer från Kinneviksgruppen och har en karriär som VD, Operativ chef och HR-direktör inom MTG bakom sig. Efter åtta år inom koncernen startade hon Wes 2011. Anna är styrelseledamoti IT-bolagen Ingager, Citerus och Tipser samt styrelseordförande i Stockholm School of Economics Alumni Association. Anna har grundat Unga affärskvinnor på Stockholms Handelskammare och har fått utmärkelsen “Framtidens kvinnliga ledare”. Hon är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från Carlson School of Management, Minneapolis.

Email: anna@womenexecutivesearch.se

Amelie Wallin

Senior Consultant

Amelie har arbetat brett med kompetens – och ledarförsörjning och mångfald i mer än 15 år. Hon har bl a en bakgrund som VD och Partner på Michaël Berglund Executive Search. Hon har lång erfarenhet av executive search till ledande befattningar och styrelser inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Amelie har tidigare operativ erfarenhet som marknads- och försäljningschef på Codan-TryggHansa och Länsförsäkringar och från public relations på MTG. Amelie har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Hon är auktoriserad av ESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och certifierad uttolkare av CEB SHL:s OPQ, MVG och VMG. Amelie är WES ordinarie medlem av IVAs Näringslivsråd.

Email: amelie@womenexecutivesearch.se

Ann Hedström

Senior Consultant

Ann har en gedigen erfarenhet som rekryteringskonsult och har tidigare arbetat på Hammer & Hanborg, Boyden och Academic Search International med search av chefer på ledningsnivå och specialister. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och snabbrörliga konsumentvaror inom Unilever, är utbildad civilekonom, är certifierad inom bl.a OPQ och MQ från SHL och är diplomerad affärscoach. 

Email: ann@womenexecutivesearch.se

Thérèse Bojler

Research Manager

Thérèse har lång erfarenhet av searchuppdrag vid chefs- och specialistrekryteringar. Hon kommer närmast från Hudson Global Resources och har tidigare arbetat som HR-specialist inom MTG koncernen där hon även ansvarade för ett ledarskapsnätverk för kvinnliga chefer i Norden och England. Thérèse har en Master i Företagsekonomi samt inom Sociologi från Uppsala Universitet och är certifierad i Verify, OPQ och MQ via SHL samt inom HUCAMA.

Email: therese@womenexecutivesearch.se

Åsa Molin

Research Manager

Åsa kommer närmast från en lång karriär som senior researcher på Boyden Executive Search, hon har inte bara lång, utan även bred erfarenhet av rekrytering av chefer, specialister och styrelsemedlemmar. Hon har arbetat i branscher så som IT, Telecom, Consumer/Retail, Industri, Läkemedel och Bank/Finans. Hon har en bakgrund från sälj- och produktchefsroller inom IT-branschen och en utbildning från Stockholms Tillskärarakademi. Hon har parallellt med sina uppdrag inom rekrytering även startat ett framgångsrikt smyckeföretag som fanns representerat i hela Norden och i Europa.

Email: asa@womenexecutivesearch.se

Elin Johansson

Researcher & Project Manager

Elin är en driven researcher och projektledare på Wes med en bakgrund från såväl rekrytering som finans och compliance. Hon har tidigare arbetat inom rekrytering och management consulting på Korn Ferry Hay Group och med finans och compliance på Danske Bank. Elin är utbildad ekonom med specialisering inom management på Stockholms Universitet och Amsterdam University of Applied Science.

Email: elin@womenexecutivesearch.se

Agnetha Dahlström

Senior Consultant

Agnetha är Senior Konsult med mer än 15 års erfarenhet från ledande operativa roller inom Retail, Telecom och bank både i Sverige och internationellt. Hon har gedigen erfarenhet av att ha arbetat med att rekrytera chefer, specialister och andra seniora nyckelpositioner. Agnetha har tidigare arbetat på Assessit och Horton International. Hon har en omfattande förståelse för affärsprocesser och utvärdering av management teams. Agnetha är Civilekonom från Uppsala Universitet och är bl.a. i certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: agnetha@womenexecutivesearch.se

Lena Bello

Senior Consultant

Lena har 13 års erfarenhet från chefsrekrytering med en bakgrund som bland annat Regionschef hos Hudson Global Resources och Senior Rekryteringskonsult hos K2Search. Lena har även lång chefserfarenhet och har bland annat varit VD för Aspect Education samt Global Marknadschef hos STS Education. Lena är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg. 

Email: lena.bello@womenexecutivesearch.se

Ann-Sofie Hjertkvist

Senior Consultant

Ann-Sofie inledde sin karriär inom chefsrekrytering på kundsidan inom Peabkoncernen och har även arbetade med att rekrytera chefer till industri, life science och andra sektorer inom näringslivet. Ann-Sofie har även lång erfarenhet av olika chefsroller inom kommunikation och marknadsföring och har erfarenhet av stora internationella koncerner såväl som små privata verksamheter. Ann-Sofie är utbildad vid Lunds Universitet och har examen i kommunikationsvetenskap med beteendevetenskaplig inriktning samt är utbildad ICF-coach.

Email: ann-sofie@womenexecutivesearch.se

Beatrice Carlsson

Researcher & Project Manager

Beatrice är en duktig researcher och projektledare med stark driv och många lyckade rekryteringar bakom sig i Wes researchteam. Hon har en normbrytande approach i sitt searcharbete och har en förmåga att identifiera talanger och ledare inom en mängd olika branscher och arenor. Hon kommer tidigare från ett svenskt rekryteringsbolag där hon utöver searchrollen har lett gratuateprogram för olika talanggrupper. Beatrice är ekonom med managementinrikting från Stockholms Universitet.

Email: beatrice@womenexecutivesearch.se

Hugo Järnland

Researcher & Project Manager

Hugo arbetar som researcher och projektledare på Wes. Han kommer med en stark entreprenörsbakgrund och studier inom företagsekonomi med HR-inriktning från både  Sverige och Wisconsin och bidrar till Wes framgångsrika rekryterings-och searcharbete. Hugo är även engagerad i Linneuniversitetets  ekonomförening där han ansvarar för styrelserekryteringen.

Email: hugo@womenexecutivesearch.se

Advisory board

Pål Hodann

Chairman, FH Partners

Stina Honkamaa

CEO, United Screens

Charlotte Erkhammar

Exec. Vice President and Deputy CEO, Kreab